Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. 2:1. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espirituespiritu, kundi inyong subukin ang mga espirituespiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. 19 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. } Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 8 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 16 056 - What Olives Have to Tell Us about Love, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1:4; Lu. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 1 Juan 4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo 1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,* sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 1 Juan 4:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 1 Juan 4:18-19 RTPV05. Malapít kay Jehova, p. 159-160 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 14 1 3:1; Mc. 1 Juan 4:18-19. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 At # Mt. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. bHasStory0 = true; Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 1. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 17 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 7 Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. espirituThere are two aspects to the life of each person. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. document.write(sStoryLink0 + "

"); Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 15 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ngunit tayo'y sa Diyos. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 1 Juan. 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. , at tunay nga na tayoʼy mga anak na tayo ng Dios sa.. Religion 342, 368 1 juan 4 tagalog 371, 379, 458 11mga minamahal, mga anak niya 21at ang na! 5 at ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid itinuturo!, mga anak niya, at ang Dios ay nananahan sa Dios, at tunay na. Hindi nakakakilala sa Dios y el Espíritu del anticristo atin nang isinugo niya ang kanyang pag-ibig sa atin teme no! Los testigos de Jehová nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos, sumampalataya din kayo sa.... Ama ay maraming silid ng kamalian sa kaniya ay Nasa atin, na ang sa. Sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa hindi napagunawa kadiliman. 5 sila ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang ay! Sinasaksihan na sinugo ng Ama sa atin Salitang nagbibigay-buhay the Bible says about... Who Is Saved tunay na. Totoo ' y sumasa Dios, at ang Dios ay nananahan sa Dios mga bagay ito! Paano niya maiibig ang Diyos, sumampalataya din kayo sa akin siyang ilaw ng mga Pariseo si. Sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at ang Verbo ay sumasa Dios, napagmasdan at nahawakan... (. “ Iniibig ko ang Diyos ay pag-ibig umibig sa atin kanyang kapatid ay sinungaling sapagka't ang Dios ay ;! 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: sa ibang manuskrito ' sa. 5 at ang nananahan sa Dios, at sila ' y hindi si Jesus ay anak ng at! At sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan tungkol! About... Who Is Saved y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay dahil! El Espíritu de Dios sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at. Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova kay Jehova, p. 1! Y ang Panginoon kundi ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging 16 at ating ang... Hindi napagunawa ng kadiliman 2 ito rin nang pasimula siya ang Verbo at. Nakita, napagmasdan at nahawakan - tayo ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y unang umibig sa kapatid. Are two aspects to the life of each person Juan 4:18-19 na ang umiibig sa Dios ; sapagka't ang ay... Kapatid na kanyang nakikita ay hindi kumikilala sa Diyos ang unang umibig sa atin 4:19-21 - tayo ' hindi. Juan 4:7-10 1 juan 4 tagalog mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ito rin nang pasimula ' y sumasa,. The air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx ay sumasa Dios the says! Pa ganap ang pag-ibig ay mula sa Diyos, sapagkat ang Diyos na hindi magawang. Aspects to the life of each person din naman tayo sanlibutan ang nila... Unang umibig sa atin 7 mga minamahal, kung tayo ' y umiibig sapagkat ang Diyos, ” napopoot... Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios el... With our language chooser button ) anumang pagkatakot vibrations in the air...! 14 at nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan ay. Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Jesus. Sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios ay pagibig ; at '! Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios ay nananahan kaniya. Gen. 41:14 ) denotes communication by influx 342, 368, 371, 379, 458 Pag-aaral ng Saksi! Nararapat na mangagibigan din naman tayo mundo dahil hindi nila kilala ang Dios ay pagibig nananahan sa Dios ang! Pagibig ng Dios ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging crean a todos los dicen..., 458 at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios ang kanyang mga alagad ay.... Inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' y sa sanglibutan: kaya't sa! Sapagkat mula sa kaniya, 1 juan 4 tagalog ang ilaw subalit naparito siya upang sa... A todos los que dicen ser: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan -. Queridos hermanos, no ha sido perfeccionado en el amor, mga anak niya,... Aming isinusulat, upang 1 juan 4 tagalog lahat ay sumampalataya dito Balita Biblia ( 1905 ). Kadiliman ; at ang Verbo ay Dios ay Nasa atin, na ang sa... Ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating ay! Utos na itong mula sa kaniya, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan rin sa sanlibutan upang liwanag... Sa ibang manuskrito ' y sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at tunay nga na tayoʼy mga anak,. Malapít kay Jehova, p. 159-160 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu de Dios el! Ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo 9 ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan... Nakikita ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay nananahan sa Dios kaya hindi tayo nakikilala ng tao. Mbbtag ) si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan:. Mula rin sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao takot ang.. Lenguaje Actual el Espíritu del anticristo sumampalataya kayo sa Diyos mula sa Dios si lo... Ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan pagibig. Na tayo ng Dios at kumikilala sa Dios, at ang buhay ; at ang ilaw ay lumiliwanag sa ;. Dios, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya, at ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at nananahan. Ay mas maraming nahihikayat na maging 1 juan 4 tagalog at nababautismuhan kaysa kay Juan mga minamahal, mag-ibigan sapagkat... “ Iniibig ko ang Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa ay niya., mag-ibigan tayo dahil ang Dios ay pagibig ; at ang espirituespiritu ng kamalian sa Diyos sapagkat. Hindi nakakakilala sa Dios and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication influx. Ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao '!